Wstąpienie na ścieżkę duchową

  Ewangelia Jana 2, 3-4: A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?…”   Niewiasta z oryginału greckiego to gunai – czyli kobieta dojrzała i zamężna, wywodzące się od słowa guna, które od tysięcy lat w sanskrycie oznaczało duchową siłę natury. Tu zostało ono użyte dla podkreślenia duchowej roli żeńskiej siły w naszym życiu, jednak […]

Trzeciego dnia – wesele w Kanie Galilejskiej

„Trzeciego dnia odbyło się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa” W ten sposób Jan przekazuje nam bardzo ważne przesłanie – do inicjacyjnych misteriów zwanych zaślubinami należało się przygotowywać trzy dni. Spotkanie – zaślubiny – następowało kiedy ciało i umysł (kobieta i mężczyzna) zostały oczyszczone i zharmonizowane poprzez post, medytację i modlitwę ciszy poprzedzoną długimi latami praktyk duchowych. Wspomniana w tekście Matka Jezusa to symbol Ducha Świętego, obdarzającego […]

Prawdziwa rzeczywistość

Ewangelia Tomasza 17: Rzekł Jezus: Dam wam to, czego oko nie widziało i czego ucho nie słyszało, i czego ręka nie dotknęła, i co nie weszło do serca człowieka. Cuda Jezusa to w rzeczywistości cudowne znaki, wskazówki, jak osiągnąć pełnię życia duchowego. Ale to my sami musimy wkroczyć na tę drogę i odnaleźć duchowy świat. Apostołowie mówili, że Jego czyny miały na celu objawienie dzieł Bożych. Uzdrowienia, których dokonywał nie […]

Nasze prawdziwe pochodzenie

Drugi List Pawła do Tymoteusza 1, 9-10: On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosowanie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się Naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.   Dla wybranych i duchowo rozwiniętych ludzi życie to tylko […]

Cudowne uzdrowienia

Ewangelia Łukasza 7, 21-22: W tym czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. Cudowne uzdrowienia to symbole zmian duchowych, jakie zachodzą w człowieku, który rozwija się według znaków Jezusa. Dla tamtych ludzi […]

Znaki

Ewangelia Jana 7,31: Natomiast wielu spośród tłumu uwierzyło w Niego i mówili: Czy Mesjasz, kiedy przyjdzie, uczyni więcej znaków, niż On uczynił? Jan Apostoł celowo używa słowa znaki, bo Jego Mistrz Jezus nie był magiem, kuglarzem czy cudotwórcą w powszechnym tego słowa znaczeniu. Po co zresztą miałby to robić i co miałby przez to osiągnąć – zadziwić ludzi i przez to wywyższyć się ponad innych? Wprost przeciwnie! Jego cudowne znaki […]

Rozdzielenie z Bogiem

Cała historia ludzkości to naprawianie tego, co zostało popsute w chwili, kiedy człowiek rozdzielił się z Bogiem  – kiedy część dolnych emanacji oddzieliła się od górnych. To rozdzielenie doprowadziło do zburzenia duchowej jedności człowieka. Doszło do tego, jak opisuje Biblia, po wygnaniu z raju, kiedy Kain zabił Abla. Od tamtej pory odwiecznym zadaniem ludzkości jest połączenie tych rozdzielonych części i to było tak naprawdę głównym celem przyjścia Jezusa na ziemię. […]

Pijani życiem

Ewangelia Tomasz 28: Rzekł Jezus: Stanąłem w środku świata i objawiłem się im w ciele. Znalazłem ich wszystkich pijanych. Nie znalazłem nikogo wśród nich spragnionego, a dusza moja bolała nad synami ludzkimi, gdyż są ślepi w swych sercach i nie przejrzą, że pustymi przyszli na świat i starają się wyjść z tego świata pustymi. Teraz jednak są pijani. Gdy odrzucą swoje wino, wtedy będą pokutować.   Większość ludzi zatraca się […]

Znaczenie Słowa BÓG

To ważna nauka Jezusa, bowiem przewija się u wszystkich ewangelistów: Ewangelia Łukasza, 8,18 Uważajcie więc jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dodane; a kto nie ma, temu zabiorą i to co, mu się wydaje, że ma. Ewangelia Mateusza 13,12: Bo kto ma, to mu będzie dane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Ewangelia Marka 4,25: Bo kto ma, temu będzie dane; […]

Światłość

Księga Rodzaju 1,3: Wtedy rzekł Bóg: Niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek pierwszy. Światło nazywane dniem, które Bóg tworzy pierwszego dnia stworzenia, to mistyczny przekaz o wyłonieniu się Boskiej, świetlistej emanacji. Owa światłość i ciemność to duchowa rzeczywistość. Prawdziwa światłość to wyższy duchowy […]